ცისკარიშვილი ნინო

რევმატოლოგი

2013 - დღემდე - აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, რევმატოლოგი.

2012-2014 - კონსილიუმ მედულა, რევმატოლოგი.

2012-2014 - მედიკორი, რევმატოლოგი.

2011-2013 - ნიუმედი, რევმატოლოგი.

2011-2013 - იუნონა, რევმატოლოგი.

2008-2012 - აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო- პრაქტიკული ცენტრი, რევმატოლოგი.

2008-2011 - თერაპიის ეროვნული ცენტრი, რევმატოლოგი.

 

 

 

 

სპეციალობა

რევმატოლოგია

განათლება

1998-2004 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი- სამკურნალო, რეზიდენტურა.
2004-2008 - დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი, რევმატოლოგია.

საკონტაქტო ინფო

გაზიარება