წივწივაძე გიორგი

რადიოლოგი

2017 - დღემდე - აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, გენერალური დირექტორი

2002 - დღემდე - აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილების ხელმძღვანელი 

1995 - 2002 - აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, რადიოლოგი

2018 - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული პროფესიული განვითარების საბჭოს წევრი 

 

 

 

 

სპეციალობა

რადიოლოგია

განათლება

1988 -1994 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი

1994 -1997 - კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი- პოსტდიპლომური სამედიცინო განათლების კურსი რადიოლოგიაში

2001- სახელმწიფო სერტიფიკატი, რადიოლოგია

საკონტაქტო ინფო

გაზიარება