რა არის Check-up?

Check Up-ი ჯანმრთელობის პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევაა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკისთვის, რომელიც შესაძლებელს ხდის სიმპტომების გამოვლენამდე აღმოვფხვრათ პოტენციური პრობლემები. Check Up-ის ფარგლებში ტარდება ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული გამოკვლევები, ორგანიზმის ფუნქციური და ანატომიური მდგომარეობის შეფასება, რაც თავისთავად ამცირებს ავადმყოფობის რისკს, ზრდის განკურნების შანსებს, ავლენს სიცოცხლისთვის სახიფათო ჯანმრთელობის მდგომარეობას და დაავადებების ადრეულ სტადიებს, ამცირებს სამედიცინო ხარჯებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ახარნგრძლივებს სიცოცხლეს!