ჯაშიაშვილი სოფიკო

ექიმი - ლაბორანტი

2021 - დღემდე - თოდუას კლინიკის ვერის ფილიალი, ექიმი - ლაბორანტი

 

2017 - 2020 -  პათოლოგიის კვლევითი ცენტრი, ექიმი ლაბორანტი, იმუნოჰისტოქიმია, მოლეკულური გენეტიკა 

 

2015 - 2017 -  ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, ექიმი - ციტოგენეტიკოსი 

 

2012 - 2017 - ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, ექიმი - ციტოპათოლოგი

 

2010 - 2012 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, აკად ნ. ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ჰისტოტექნოლოგი

განათლება

2004 - 2009 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი

 

2010 - 2012 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ერთიანი დიპლომისშემდგომი პროფესიული მზადების სრული კურსი, რეზიდენტურა- ლაბორატორიული მედიცინა

 

2020 - დღემდე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა

საკონტაქტო ინფო

გაზიარება