ლომიძე ქეთევანი

რადიოლოგი

2022 - დღემდე - თოდუას კლინიკის ცენტრალური ფილიალი, კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილება, რადიოლოგი

 

2013 - 2018 - თოდუას კლინიკა,  სხივური თერაპიის განყოფილება,რადიოლოგი, სამედიცინო ოპერატორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი

 

2012 - 2013 - თოდუას კლინიკა, კომპიუტერული ტომოგრაფიისა და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილება, რადიოლოგი

 

სპეციალობა

რადიოლოგია

განათლება

1998 - 2001 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან არსებული სამედიცინო კოლეჯი

 

2002 - 2004 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ხელოვნების და ჰუმანიტარულ სპეციალობათა ფაკულტეტი გერმანული ენის სპეციალობით

 

2004 - „Hacettepe University “ანკარა , თურქეთი- მედიცინის ფაკულტეტი, გადამზადების პროგრამა ნევროლოგიურ განყოფილებაში

 

2001 - 2006 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი 

 

2007 - 2009 - სამედიცინო რადიოლოგია, რეზიდენტურა

 

2016 - 2020 - თოდუას კლინიკა, რეზიდენტურა რადიაციულ ონკოლოგიაში 

 

2012 - თოდუას კლინიკა, კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილება, გადამზადების პროგრამა 

 

2013 - თოდუას კლინიკა, დოქტორანტურა, ნეირორადიოლოგია 

 

2017 - მედიცინის დოქტორის წოდება სადისერტაციო ნაშრომში „მრავალშრიანი კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული ანგიოგრაფიის როლი ექსტრაკრანიული სისხლძარღვების პათოლოგიათა დიაგნოსტიკაში“

 

2021 - თოდუას კლინიკა,მაგნიტურ - რეზონანსული ტომოგრაფიის განყოფილება, გადამზადების პროგრამა 

 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფო

გაზიარება