მამრიკიშვილი ნათია

რადიოლოგი

2022 - დღემდე - თოდუას კლინიკის ვერის ფილიალი, რადიოლოგი

 

2021 - ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, რადიოლოგიის რეზიდენტურა, ლექტორი

 

2021 - 2021 -  კლინიკა "ჯერარსი" , მორიგე რადიოლოგი

 

2011- 2021 - ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, რადიოლოგი

 

2016 - 2019 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ცენტრი, მოწვეული სპეციალისტი

 

 

 

 

სპეციალობა

რადიოლოგია

განათლება

2001 - 2007 - ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი, სამედიცინო ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის სპეციალისტი

 

2007 - 2011 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსისტეტი, დიპლომისშემდგომი განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ცენტრი, სამედიცინო რადიოლოგია

 

2016 - ევროპის ნევროლოგთა აკადემიის სასწავლო კურსი, ნევროლოგია, ნეიროსონოგრაფია, ცერებროვასკულარული მდგომარეობის შეფასება დუპლექს-სკანირებით

 

 

საკონტაქტო ინფო

გაზიარება