მარტიაშვილი მაია

კლინიკური ლაბორატორიის სამეცნიერო ხელმძღვანელი

2012 - დღემდე - თოდუას კლინიკის ვერის ფილიალი, კლინიკური ლაბორატორიის განყოფილების ხელმძღვანელი.

2007-2012 - ფრანგული ბიოტექნოლოგიური ფირმა "BioMedieux"-ის წარმომადგენელი საქართველოში.

1994-2007- კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, მეცნიერ - თანამშრომელი.

2000-2007- გენეტიკური ეკოლოგიის ცენტრი, ლაბორატორიული გარე ხარისხის კონტროლის სახელმწიფო პროგრამა, პროგრამის კოორდინატორი.

2003-2004 - უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა „ახალი ტექნოლოგიები ლაბორატორიულ მედიცინაში, ხარისხის მართვა ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში“, პროგრამის კოორდინატორი.

 

 

სპეციალობა

კლინიკური ლაბორატორია

განათლება

1980-1986 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო, მაგისტრატურა.

საკონტაქტო ინფო

გაზიარება