ჟვანია ოთარ

რევმატოლოგი

2021 - დღემდე - თოდუას კლინიკა, რევმატოლოგი

 

2019 - 2021 - "ახალი სიცოცხლე", რევმატოლოგი

 

2019 - 2021 - "ჯანმრთელი ცხოვრება", რევმატოლოგი

 

2018 - 2019 - თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი, რევმატოლოგი

 

2017 - რუსთავის მედიცინის სახლი, #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი - რევმატოლოგი

 

2017 - აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი - რევმატოლოგი

 

2017 - "იუნონა", რევმატოლოგი

 

სპეციალობა

რევმატოლოგია

განათლება

2008 - 2014 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

 

2015 - 2017 - ბელორუსიის სამედიცინო აკადემია, რეზიდენტურა 

საკონტაქტო ინფო

გაზიარება