ოკუჯავა მიხეილ

რადიოლოგი

2010 - დღემდე - აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, ნეირორადიოლოგიისა
და ნეირომეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელი.

2007- თსსუ ნევროლოგიის განყოფილება, ნეირორადიოლოგიის მოდულის ლოკალური ხელმძღვანელი.

2005-2006 - სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, დოცენტი.

2001- შპს ჯეოსვის დიაგნოსტიკი, რადიოლოგი.

1995-2001- აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, მეცნიერ - თანამშრომელი.

2000 - ექსპერმენტული ნევროლოგიის ს/კ ცენტრი, მეცნიერ - თანამშრომელი.

სპეციალობა

რადიოლოგია

განათლება

1988-1994 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო.
1994-1996 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ნერვულ სნეულებათა კათედრა, ორდინატურა.

ტრენინგები

2009 - ევროპის რადიოლოგთა კონგრესი, ვენა, ავსტრია

საკონტაქტო ინფო

გაზიარება