სალომე კობაძე

04/09/2023

 

პროქტოლოგიის განყოფილებაში ექიმ პროქტოლოგად მუშაობა დაიწყო სალომე კობაძემ.

 

 

გაზიარება