ანესთეზია და რეანიმატოლოგია

განყოფილების ხელმძღვანელი - ვასილ ხაჩიაშვილი

 

თოდუას კლინიკაში განყოფილება - ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია პაციენტებს სთავაზობს მკურნალობის ფართო სპექტრს, რაც ეხება ანესთეზიის ტექნიკის შერჩევას, პაციენტების პოსტოპერაციულ მართვას და ტკივილის მენეჯმენტს. ჩვენი სამედიცინო ცენტრის ექიმებს აქვთ მრავალფეროვანი კლინიკური და სამეცნიერო გამოცდილება, ინტერესები და სუბსპეციალობები, რასაც პირდაპირი გავლენა აქვს პაციენტის მოვლაზე და მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.

თოდუას კლინიკაში ანესთეზიოლოგიური მომსახურება და პოსტოპერაციული მკურნალობა სრულდება ჩარევების დროს როგორებიცაა:

 

 • ნეიროქირურგია
 • ზოგადი ქირურგია
 • გინეკოლოგიური ქირურგია
 • სისხლძარღვთა ქირურგია
 • ორთოპედია, ტრავმატოლოგია
 • ონკოლოგიური ქირურგია
 • მამოლოგია
 • თავისა და კისრის ქირურგია
 • უროლოგიური ქირურგია
 • პლასტიკური ქირურგია
 • ინტერვენციული რადიოლოგია
 • ენდოსკოპიური ქირურგია

 

ფართო მულტიდისციპლინარული გუნდით, რომელიც 9 ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგს აერთიანებს, ჩვენ ვიცავთ კლინიკაში არსებულ ტრადიციებს, ამავე დროს ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიებს ანესთეზიოლოგიაში, მათ შორის პერიოპერაციულ პერიოდში. ჩვენი განყოფილება თანამშრომლობს კლინიკაში არსებულ სხვადასხვა განყოფილებებთან,რომლებიც სარგებლობენ ანესთეზიოლოგიური მომსახურებით ან როდესაც მათი პაციენტები საჭიროებენ სპეციალიზებულ ზრუნვას, მაგალითად პედიატრიული ჯგუფის პაციენტები.

 

კლინიკაში ტარდება:

 • ოპერაციის წინა ვიზიტი, პაციენტების გასინჯვა და ოპერაციისთვის მომზადება
 • ანესთეზიოლოგიური ტექნიკის შერჩევა სხვადასხვა ტიპის ოპერაციების და სპეციალური საჭიროებების დროს
 • პოსტოპერაციული ინტენსიური თერაპია
 • ანესთეზიის უზრუნველყოფა მოხუც პაციენტებში
 • ანესთეზიის უზრუნველყოფა წონაგადაჭარბებულ პაციენტებში
 • ანესთეზიის უზრუნველყოფა კარდიოლოგიური პრობლემების და შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში
 • ანესთეზიის უზრუნველყოფა პედიატრიულ პაციენტებში დიაგნოსტიკური გამოკვლევების MRI, CT, PET სკანირების ჩასატარებლად
 • ანესთეზიის უზრუნველყოფა ენდოსკოპიური გამოკვლევების დროს
 • ანესთეზიის უზრუნველყოფა კლაუსტროფობიის (დახურული სივრცის შიშის) მქონე პაციენტებში დიაგნოსტიკური პროცედურების დროს
 • ანესთეზიის უზრუნვეყოფა ონკოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტებში

 

რა არის ანესთეზია?

 

ტერმინი ანესთეზია ნიშნავს გაუტკივარებას. ანესთეზიის დროს პაციენტი ტკივილს ვეღარ აღიქვამს, რადგან ამ დროს ტკივილის ხელოვნური გზით დათრგუნვა ხდება. ანესთეზია აუცილებელია ქირურგიული და სხვადასხვა დიაგნოსტიკური პროცედურის დროს. სამედიცინო სფეროში ანესთეზია ორ რამეს გულისხმობს:

 

 1. გარეშე გამღიზიანებლებ მხრიდან ტკივილის შეგრძნების შესუსტებას ან საერთოდ დაკარგვას
 2. გაუტკივარებას და ამ მდგომარეობამდე მისასვლელად სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენება

 

 გაუტკივარება შეიძლება იყოს ზოგადი, ადგილობრივი და რეგიონული. 

 

ადგილობრივი გაუტკივარება - როგორ მიმდინარეობს პროცესი?

 

ადგილობრივი ანესთეზია არ საჭიროებს პაციენტის ცნობიერების გათიშვას. ანესთეზიოლოგი ტკივილის შეგრძნებას სპობს იმ არეში, სადაც უნდა მოხდეს შემდეგ ჩარევა.

 

ადგილობრივი ანესთეზია ტარდება ნემსით ან სპეციალური კათეტერით და ამ საშუალებით შეჰყავთ საანესთეზიო პრეპარატი იმ ადგილას, რომელიც უნდა დაექვემდებაროს გაუტკივარებას. 

 

ზოგადი ანესთეზია

 

ზოგადი ანესთეზია ფართო მნიშვნელობის ტერმინია. ამ დროს ხელოვნურად ხდება  პაციენტში ცნობიერების, მეხსიერებისა და ტკივილის აღქმის დათრგუნვა. ზოგადი ანესთეზია გამოიყენება დიაგნოსტიკური, ქირურგიული ან სამეანო ჩარევების დროს. ღრმა სედაციისგან ის განსხვავებაა, რომ ამ შემთხვევაში პაციენტი არ გაიღვიძებს მიუხედავად სტიმულის სიძლიერისა.

 

ზოგადი ანესთეზია, რომელიც ხშირად მოიხსენიება, როგორც ნარკოზი, ასევე ორ კატეგორიად იყოფა: ინტრავენური და ინჰალაციური. ეს ორი სახეობა უმეტესად კომბინირებულად გამოიყენება. 

 

რეგიონული ანესთეზიარეგიონული ანესთეზია ასევე გაუტკივარების ერთ-ერთი სახეა. ამ დროს პაციენტს მგრძნობელობა ეთიშება სხეულის იმ ნაწილში, რომელზეც უნდა ჩატარდეს გარკვეული პროცედურები. პაციენტის ცნობიერება გათიშული არ არის.

 

რეგიონული ანესთეზია იყოფა რამდენიმე კატეგორიად: ეპიდურული, სპინალური, რომელიმე ერთი ან რამდენიმე ნერვის ან ნერვული წნულის ბლოკადა და ა.შ. ყველა მეთოდის ჩატარების ტექნიკა განსხვავებულია, მაგრამ ყველა მათგანს აქვს ერთი საერთო - ადგილობრივი ანესთეტიკის შეყვანა წინასწარ განსაზღვრულ სივრცეში ხდება.

 

განსხვავებული ჩარევის შემდეგი ჩვენებების. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ მიდამოზე, სადაც მოხდა ქირურგიული ჩარევა. თუმცა რეგიონული ანესთეზიის ზოგიერთი სახე ფართოდ გამოიყენება არა მხოლოდ ქირურგიული ჩარევის საჭიროებისას. მაგალითად: ეპიდურული ანესთეზია - სამშობიარო ტკივილის მართვისათვის, ან ნერვის ან წნულების ბლოკადები ქრონიკული ტკივილის მართვისას და ა.შ.

 

 

გაზიარება