ტექნოლოგიები

Luminos dRF Max

ციფრული დეტექტორის მქონე, რენტგენი ფლუროსკოპიული სისტემაა, რომელსაც სხვა აპარატებთან შედარებით აქვს უფრო მკაფიო გამოსახულება და გამოირჩევა სისწრაფით. გამოსახულების დამატებითი ფილტრაციისთვის გამოიყენება ულტრათანამედროვე პროგრამული აღჭურვილობა (DiamondView).

აღსანიშნავია, მისი შესაძლებლობა დინამიურად მიიღოს გამოსახულება, რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს მთლიანი ხერხემლისა და ლულოვანი ძვლების უწყვეტი გადაღება.

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები