ტექნოლოგიები

Somatom EDGE Plus

Somatom Edge Plus მოწყობილობა მოიცავს კომპანიის FAST (Fully Assisting Scanner Technologies) ინტეგრირებულ სამუშაო პროცესს, რომელიც აღჭურვილია პაციენტის საწოლის ზემოთ განლაგებული 3D კამერით, რომელიც საშუალებას აძლევს სისტემას ამოიცნოს თავი, ტანი და სხეულის სხვა ნაწილები.

ეს ხელს უწყობს სისტემას სკანირების მომზადების ავტომატიზირებაში, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს პაციენტების სწრაფად შემოყვანასა და გასვლას სკანირების ოთახში, ვიზუალიზაციის ხარისხის შეცვლის გარეშე. ინფრაწითელი კამერა შერწყმულია ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებთან სხვადასხვა ანატომიური წერტილების ამოსაცნობად. მაგიდა ინტუიტიურად მოძრაობს, რათა მოხდეს პაციენტის სხეულის იდეალურად პოზიციონირება კონკრეტული პროტოკოლიდან გამომდინარე. ეს იწვევს კვლევის ხანგრძლივობის შემცირებას, გამოსხივების დოზის შემცირებას და პოტენციური განმეორებითი სკანირების თავიდან აცილებას. ვიზუალიზაციის კომპონენტი ეყრდნობა TwinBeam Dual Energy ტექნოლოგიას, რომელიც ახდენს 128 შრის რეკონსტრუქციას გენტრის ერთ როტაციაში.

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები