ტექნოლოგიები

Sta Compact Max

STA Compact Max არის სრულად ავტომატიზირებული ჰემოსტაზის ანალიზატორი, რომელიც აგებულია ინდუსტრიის ყველაზე საიმედო პლატფორმაზე. ფართო ტესტის მენიუთი,Compact Max არის ძლიერი, მაღალეფექტური ანალიზატორი, გაძლიერებული გამტარუნარიანობით, რაც ქმნის სრულყოფილ სისტემას ლაბორატორიებისთვის. 

 

96 ნიმუშის პოზიციით და 45 რეაქტივის პოზიციით, კომპაქტ მაქსი ადვილად უმკლავდება დატვირთვას ოპერატორის მინიმალური ჩარევით. ინტეგრირებული STA Coag Expert Software უზრუნველყოფს სრულ ავტომატურ გადამოწმებას, განმეორებით/რეფლექსურ ტესტირებას, QC სრულ პაკეტს, აკრედიტაციის ხელსაწყოებს, ავტომატიზირებულ სარეგისტრაციო ჟურნალებს, TAT მონიტორინგს და ინარჩუნებს პაციენტთა 5 წლიან არქივებს. კომპაქტ მაქსისთვის ხელმისაწვდომია cap-piercing სისტემა ბიოსაშიშროების ზემოქმედების რისკების შესამცირებლად.

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები