კლინიკური კვლევის სერვისი

კლინიკური კვლევების განყოფილების ხელმძღვანელი - ანა ბარამიძე

 

განყოფილებაში მიმდინარეობს კლინიკური კვლევების I - IV ფაზის კლინიკური კვლევები. განყოფილება სრულად აკმაყოფილებს კლინიკური კვლევისათვის აუცილებელ სამედიცინო მოთხოვნილებებს: ადამინური რესურსის, ბიოლოგიური მასალის უსაფრთხოებისა და სამედიცინო დოკუმენტაციის ორგანიზებულობის თვალსაზრისით. ამ სერვისების საფუძველზე გაფორმებული კონტრაქტით სპონსორი იღებს სრულყოფილ პაკეტს კლინიკური კვლევის წარმატებით ჩასატარებლად. 

განყოფილებაში მიმდინარეობს კლინიკური კვლევების I - IV ფაზის კლინიკური კვლევები. განყოფილება სრულად აკმაყოფილებს კლინიკური კვლევისათვის აუცილებელ სამედიცინო მოთხოვნილებებს: ადამინური რესურსის, ბიოლოგიური მასალის უსაფრთხოებისა და სამედიცინო დოკუმენტაციის ორგანიზებულობის თვალსაზრისით. ამ სერვისების საფუძველზე გაფორმებული კონტრაქტით სპონსორი იღებს სრულყოფილ პაკეტს კლინიკური კვლევის წარმატებით ჩასატარებლად.

 

განყოფილებას გააჩნია მუშაობის უდიდესი გამოცდილება კლინიკური კვლევის ყველა მიმართულებით და დაკომპლექტებულია ამ დარგის სპეციალისტებით, რომელთაც გააჩნიათ უნიკალური რესურსი კვლევის ჩატარებისათვის მოთხოვნილი ყველა პუნქტის წარმატებით შესასრულებლად. ამის დასტურია მათი მრავალწლიანი გამოცდილება, წამყვანი ფარმაცევტული კომპანიების და კვლევის კონტრაქტორი ორგანიზაციების ნდობა, აგრეთვე აშშ-ის სურსათისა და წამლის ადმინისტრაციის (FDA) წარმატებით ჩატარებული არაერთგზის შემოწმება.

 

კლინიკური კვლევების განყოფილების მოწინავე პოზიციებს განაპირობებს გუნდი, რომელთა გამოცდილება ამ სფეროში უკონკურენტოა. ამის დასტურია მათი მონაწილეობა სხვადასხვა წარმატებულ პროექტებში, კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება სამედიცინო სფეროს მრავალი მიმართულებით და კვლევებში მონაწილეთა უსაფრთოების დაცვის სრულად უზრუნველყოფა დამოუკიდებელი ეთიკური კომისიის ზედამხედველობის ქვეშ. განყოფილების თანამშრომლები წარმატებით მართავენ მონაწილეების ზოგად მდგომარეობას კვლევაში ჩართვამდე, სკრინინგის პროცესში, კვლევის აქტიურ ფაზაში და შემდგომ პერიოდში. მაღალ დონეზეა ორგანიზებული ნებისმიერი სამედიცინო მანიპულაციისა თუ პროცედურის ჩატარება, სრულად დაცულია პაციენტთა უსაფრთხოება და მაქსიმალურად კომორფული გარემოა შექმნილი მათი წარმატებულად მკურნალობის უზრუნველსაყოფად. აღსანიშნავია, რომ კლინიკის სხვადასხვა განყოფილებები: რადიოლოგიური, ენდოსკოპიური, რადიაციული ონკოლოგიისა და სხვა. ხარისხიან  მომსახურებას უწევენ არა მხოლოდ განყოფილების, არამედ ქვეყნის მაშტაბით, სხვადასხვა კლინიკებში მიმდინარე კვლევების მონაწილეებს.

 

ლაბორატორიაში შესაძლებელია სისხლის საერთო, ბიოქიმიური, იმუნოლოგიური, ბაქტერიოლოგიური თუ მორფოლოგიური კვლევების, ასევე მოლეკულური გენეტიკის სხვადასხვა ტესტების წარმატებით განხორციელება. ლოკალური ფარმაცევტული ბაზა აღჭურვილია კვლევისთვის აუცილებელი სივრცეებით. სტერილური და სამაცივრე არე, რომელიც ტემპერატურის მუდმივ, მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება, სხვადასხვა ფუნქციის მქონე სამაცივრე დანადგარებით, მედიკამენტებისა და სხვადასხვა ბიოლოგიური მასალის შენახვის თავისებურებებიდან გამომდინარე (-20 °C, -70°C), აღსანიშნავია ის მინიმალური დრო, რომელიც ფარმაცევტული ზონიდან გადასხმის ოთახში მედიკამენტის გადასატანადაა საკმარისი. ამ სისტემების გამართულ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ორი სათადარიგო გენერატორი, რომელთა საშუალებითაც სრულადაა თავიდან აცილებული რაიმე ტიპის ტემპერატურული დარღვევების რისკი. განყოფილების თანამშრომლები ნებისმიერი ტიპის სამედიცინო დოკუმენტაციას აწარმოებენ FDA, GCP, ICH, ლოკალური უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების დაცვის ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით და სტანდარტების სრული დაცვით.

 

კლინიკური კვლევების განყოფილების გამართულად მუშაობის კიდევ ერთი დასტურია კომფორტული და აუცილებელი ინვენტარით აღჭურვილი სამუშაო გარემო მონიტორებისა  და აუდიტების ვიზიტებისათვის.

 

 

 

ლაბორატორიაში შესაძლებელია სისხლის საერთო, ბიოქიმიური, იმუნოლოგიური, ბაქტერიოლოგიური თუ მორფოლოგიური კვლევების, ასევე მოლეკულური გენეტიკის სხვადასხვა ტესტების წარმატებით განხორციელება. ლოკალური ფარმაცევტული ბაზა აღჭურვილია კვლევისთვის აუცილებელი სივრცეებით. სტერილური და სამაცივრე არე, რომელიც ტემპერატურის მუდმივ, მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება, სხვადასხვა ფუნქციის მქონე სამაცივრე დანადგარებით, მედიკამენტებისა და სხვადასხვა ბიოლოგიური მასალის შენახვის თავისებურებებიდან გამომდინარე (-20 °C, -70°C), აღსანიშნავია ის მინიმალური დრო, რომელიც ფარმაცევტული ზონიდან გადასხმის ოთახში მედიკამენტის გადასატანადაა საკმარისი. ამ სისტემების გამართულ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ორი სათადარიგო გენერატორი, რომელთა საშუალებითაც სრულადაა თავიდან აცილებული რაიმე ტიპის ტემპერატურული დარღვევების რისკი. განყოფილების თანამშრომლები ნებისმიერი ტიპის სამედიცინო დოკუმენტაციას აწარმოებენ FDA, GCP, ICH, ლოკალური უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების დაცვის ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით და სტანდარტების სრული დაცვით.

კლინიკური კვლევების განყოფილების გამართულად მუშაობის კიდევ ერთი დასტურია კომფორტული და აუცილებელი ინვენტარით აღჭურვილი სამუშაო გარემო მონიტორებისა  და აუდიტების ვიზიტებისათვის.

გაზიარება