პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია

განყოფილების ხელმძღვანელი – ლალი წივწივაძე, მედიცინის დოქტორი

 

ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე LEICA-ს ფირმის აპარატურით და ციფრული მიკროსკოპებით: OLIMPUS BX 43, NICON ECLIPSECI, იმუნოჰისტოქიმიური კვლევის აპარატით LEICA BOND MAX, სრულიად ავტომატიზირებული მიკროტომი - LEICA RM 2255 MICROTOME, ქსოვილების გამტარი პროცესორი - LEICA ASP 6025, აპარატი სასწრაფო კვლევებისთვის - DIAPATH, ავტომატური შეღებვის აპარატი - LEICA ST5020 MULTISTAINER. ფლუორესცენტული მიკროსკოპი - AXIO IMAGER A2 FICH ANALYSIS, HER2/CEN ანალიზებისთვის, მოლეკულური კვლევა - ALK სტატუსის განსაზღვრა.

პათომორფოლოგიურ განყოფილებაში ტარდება:

 

  • ოპერაციული, ბიოფსიური, (მათ შორის ექსპრესბიოფსიური) და ციტოლოგიური მასალის გამოკვლევა, ზოგად მორფოლოგიური, იმუნოჰისტოქიმიური, in situ ჰიბრიდიზაცია.  

   იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა ტარდება LEICA-ს ფირმის AUTOSTAINER BOND MAX საშუალებით, ანტისხეულების ფართო სპექტრის გამოყენებით.

 

 

აღნიშნული მეთოდით ხდება:

 

  • სიმსივნის ჰისტოგენეზის დაზუსტება
  • პირველადი კერის დადგენა
  • სიმსივნის ანაპლაზიის ხარისხის განსაზღვრა
  • იმუნოფენოტიპის განსაზღვრა ლიმფოპროლიფერაციული დაავადების დროს
  • ესტროგენ - პროგესტერონის რეცეპტორების და ონკოგენ CERBB/Her2/neu განსაზღვრა სარძევე ჯირკვლის კიბოს შემთხვევებში
  • სიმსივნური ქსოვილის მგრძნობელობის დადგენა ჰორმონული და ქიმიოთერაპიული პრეპარატების მიმართ.

 

 

 

პათომორფოლოგიური ლაბორატორიის მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • სხვადასხვა ორგანოებისა და სისტემების პათოლოგიური პროცესების სიცოცხლის დროინდელი მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
  • კლინიკო-ანატომიური ანალიზი
  • პროცესების პროგნოზული შეფასება

 

გაზიარება