ტექნოლოგიები

SPECT Symbia Evo

SPECT SYMBIA EVO - რადიონუკლიდური დიაგნოსტიკის სფეროში სრულიად ინოვაციური სცინტიგრაფიული კვლევის აპარატი, რომელიც 3D რეჟიმის საშუალებით უფრო დეტალურ გამოსახულებას იძლევა.

  • აპარატის მაღალი მგრძნობელობა შესაძლებელს ხდის სწრაფად და მაღალი სიზუსტით შეფასდეს და გამოვლინდეს პათოლოგიური პროცესი ადრეულ ეტაპზე
  • მოხდეს როგორც ონკოლოგიური ასევე არაონკოლოგიური დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა
გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები