ტექნოლოგიები

CIOS ALPHA

კომპაქტური და მრავალმიზნობრივი მობილური რენტგენის აპარატი (C-Arm), რომელიც გამორჩეულია თავისი სიმძლავრითა და ხედვის ფართე არით. ხასიათდება ოპტიმიზირებული ტექნოლოგიური პროცესით (RETINA) და აღჭურვილია უნიკალური პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმით.

დასხივების დაბალი დოზა და ასაკობრივი შეზღუდვები (ბავშვებსა და მოზარდებში) არ მოქმედებს გამოსახულების ხარისხზე. აპარატის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ კლინიკურ შემთხვევაში.

 

 

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები