ტექნოლოგიები

DEXA GE Lunar Prodigy Pro

DEXA - დენსიტომეტრია (ორმაგენერგეტიკული რენტგენოლოგიური აბსორბციომეტრია) - ოქროს სტანდარტი ოსტეოპოროზის დიაგნოსტიკაში. აღჭურვილია შემდეგი პროგრამებით: TBS-ტრაბეკულური ძვლის ინდექსი, FRAX - ალგორითმი, პროტეზირებული ბარძაყისა და მუხლის სახსრის მინერალიზაციის განსაზღვრა, ბარძაყის ძვლის გაფართოებული კვლევა, ხერხემლის მორფომეტრია, სრული სხულის კომპოზიცია.

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები