ტექნოლოგიები

Magnetom Skyra Fit

3 ტესლა სიმძლავრის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფი Siemens Skyra Fit, რომელიც აღჭურვილია თავის ტვინის ფუნქციური მაჩვენებლების შესწავლის სრული პროგრამული უზრუნველყოფით f–MRI. ასევე შესაძლებელი იქნება სახსრების გამოკვლევის ჩატარება მყარი Coil–ის გამოყენებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია აპარატის შესაძლებლობები მტევნისა და კოჭ–წვივის სახსრის კვლევის დროს.

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები