ტექნოლოგიები

Olympus 4K Laparascopy

8 მილიონზე მეტი ინდივიდუალური პიქსელის მქონე "სონის" ფირმის 4K/3D მონიტორით, რომელიც 4-ჯერ უფრო ინფორმატიულია, ვიდრე Full HD.

ვიდეო ლაპაროსკოპიულ სისტემაში შედის:

  • 4K ვიდეო პროცესორი (OTV-200) ზენონის შუქის თანამედროვე განათების წყაროთი;
  • 4K კამერის თავები და 4K ტელესკოპები, რომლებსაც გამოსახულება მიაქვთ 4K/3D 140 სმ-იან მონიტორზე, რაც იძლევა უპრეცენდენტო გამოსახულების მიღების საშუალებას.

იდეალური ვიზუალიზაციის საშუალებით ხდება დროის რესურსის მაქსიმალური დაზოგვა და ოპერაციების წარმატების მაქსიმიზაცია. სისტემა წარმატებით გამოიყენება ზოგად ქირურგიასა და ოპერაციულ უროლოგიაში.

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები