ტექნოლოგიები

Storz Arthroscopy

ართროსკოპია არის ქირურგიული პროცედურა, რომელსაც ორთოპედიული ქირურგები იყენებენ სახსრის შიგნით არსებული პრობლემების ვიზუალიზაციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მიზნით.
 
ართროსკოპის კამერის მცირე ტელესკოპზე მიმაგრებით, ქირურგს შეუძლია დაინახოს სახსრის ინტერიერი მცირე განაკვეთით. ართროსკოპიით შესაძლებელია სახსრის დაზიანების დიაგნოსტიკა, მიკრო-დაზიანებების კორექცია, მენისკექტომია, მენისკის აღდგენა, იოგების რეკონსტრუქცია და ბიოფსია.
 
Storz-ს ფირმის სრული ართროსკოპიული კომპლექტი წარმოადგენს წამყვან ოპტიკურ-ინსტრუმენტულ სისტემას ართროსკოპიის პროცედურის ჩასატარებლად. სისტემაში შედის მაღალი გამოსახულების კამერა, ტელესკოპი, LED განათების წყარო, ირიგაციისა და შეივერის სისტემები.
გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები