ტექნოლოგიები

Somatom Definition EDGE

Siemens SOMATOM Definition Edge გამოიყენება სწრაფი 384-შრიანი ტომოგრაფიული კვლევებისთვის ულტრა დაბალი დასხივების დოზით. ონკოლოგიაში თერაპიის დაახლოებით მეოთხედი რეგულირდება პასუხის შეფასების შემდეგ, ონკოლოგიაში მთავარი გამოწვევაა იმის გარკვევა, რეაგირებს თუ არა სიმსივნე თერაპიაზე. Somatom Definition Edge ხდის თერაპიის რეაგირების შეფასებას უფრო სწრაფ, საიმედო და მარტივად მართვადს. ყოველივე ეს ამარტივებს პროცესს როგორც ექიმებისთვის, ასევე პაციენტებისთვის.
სიმენსის ტექნოლოგიით SAFIRE შესაძლებელია უპრეცენდენტო მინიმიზაცია დასხივების დოზების, ხოლო რევოლუციური ტექნოლოგია ADMIRE (Advanced Modeled Iterative Reconstruction) უზრუნველყოფს მინიმალური დასხივების დოზით უმაღლესი ხარისხის გამოსახულების მიღებას. ყოველივე ეს ხდის Somatom Definition Edge-ს საიმედო არჩევანს რუტინული კვლევებისთვის.
გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები