ტექნოლოგიები

MAGNETOM VIDA

პირველი 3 ტესლა სიმძლავრის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი Biomatrix-ს ფუნქციით. აპარატი მზად არის ყველა იმ უნიკალური გამოწვევისთვის რომელიც თითოეულ ინდივიდუალურ პაციენტს თან ახლავს. Magnetom Vida ცვლის მრტ ტექნოლოგიის პარადიგმას და ადაპტირდება პაციენტის ანატომიურ ვარეაბელურობაზე.

MAGNETOM Vida აღჭურვილია უახლესი 3T მაგნიტით, რომელიც უზრუნველყოფს შესანიშნავ ჰომოგენურობას და მაღალი ხედვის არეალს. შედეგი: სწრაფი გამოკვლევები, მაღალი გამოსახულების ხარისხი, საიმედო სურათები ცხიმის მაღალი სატურაციით, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუცლის ღრუს კვლევებისთვის.

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები