ტექნოლოგიები

SPECT/CT SYMBIA INTEVO 6

SYMBIA INTEVO 6 SPECT/CT- ანალოგის არმქონე, რადიონუკლიდური დიაგნოსტიკის ჰიბრიდული აპარატი (რადიონუკლიდური და რადიოლოგიური კვლევის კომბინაცია), საშუალებას იძლევა ერთდროულად და დროის მცირე მონაკვეთში მივიღოთ ორი კვლევის მონაცემი

● პათოლოგიური პროცესის ზუსტი ლოკალიზაციის განსაზღვრა SPECT 3D რეჟიმის საშუალებით და CT (კომპიუტერული ტომოგრაფიის რეჟიმით)


● მოვახდინოთ დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა


● პათოლოგიური პროცესის დაზიანების ხარისხისა და ანატომიური საზღვრების იდენტიფიცირება


● მნიშვნელოვანია მისი როლი დიფერენციალურ დიაგნოსტიკაში

გაზიარება

სხვა ტექნოლოგიები