ტექნოლოგიები

Olympus EVIS Lucera Elite

8 მილიონზე მეტი ინდივიდუალური პიქსელის მქონე "სონის" ფირმის 4K/3D მონიტორით, რომელიც 4-ჯერ უფრო ინფორმატიულია, ვიდრე Full HD!

ვიდეო ლაპაროსკოპიულ სისტემაში შედის:

  • 4K ვიდეო პროცესორი (OTV-200) ზენონის შუქის თანამედროვე განათების წყაროთი
  • 4K კამერის თავები და 4K ტელესკოპები, რომლებსაც გამოსახულება მიაქვთ 4K/3D 140 სმ-იან მონიტორზე, რაც იძლევა უპრეცენდენტო გამოსახულების მიღების საშუალებას.

იდეალური ვიზუალიზაციის საშუალებით ხდება დროის რესურსის მაქსიმალური დაზოგვა და ოპერაციების წარმატების მაქსიმიზაცია. სისტემა წარმატებით გამოიყენება ზოგად ქირურგიასა და ოპერაციულ უროლოგიაში.

სრულად ნახვა